Klinika Świdwin - stomatologia, USG, RTG, odnowa biologiczna
Strona glownaO nasKontakt
Dofinansowanie
Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013


Beneficjent: Laboratorium Protetyczne Barbara Kołosowska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Kołosowska
Nr umowy: UDA-RPZP.01.01.01-32-279/09-00
Tytuł projektu: „Zakup unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz aparatu USG dla NZOZ Barbara Kołosowska w Świdwinie”

Dążąc do spełniania wymogów w zakresie promocji środków pochodzących z Unii Europejskiej informujemy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Kołosowska, ul. Drawska 32 , 78-300 Świdwin, zakończył realizację projektu „Zakup unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz aparatu USG dla NZOZ Barbara Kołosowska w Świdwinie”
Wniosek na dofinansowanie projektu złożyliśmy w sierpniu 2009 r. na konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1 w ramach Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikoroprzedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany w od września 2009 r. do września 2010 r. obejmował zakup:
  • nowoczesnego unitu stomatologicznego A-dec 500 z kompresorem i pompą ssącą,
  • unit chirurgiczny z kątnica redukcyjną do wstawiania implantów zębów,
  • aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem,

W związku z realizacją projektu utworzone zostały dwa miejsca pracy.
Zakupiony sprzęt medyczny stanowi wyposażenie wybudowanej w 2009 r. przychodni lekarskiej przy ul. Drawskiej 32, gdzie obok usług z zakresu stomatologii, świadczone są usługi lekarzy specjalistów, oraz zabiegi odnowy biologicznej.
Grażyna Barbara Kołosowska
właściciel